Sportovní lahve Under Armour

PÉČE O PRODUKT

 • Před prvním použitím všechny části lahve pečlivě umyj teplou vodou a mycím prostředkem a poté vysuš.
 • Nenechávej tekutinu v lahvi déle než 24 hodin. Po každém použití lahev umyj teplou vodou a mycím prostředkem a před uskladněním / opětovným použitím usuš.
 • K očištění lahve NEOPOUŽÍVEJ abrazivní čistící prostředky či nástroje s hrubým povrchem, které by mohly zapříčinit poškození produktu.
 • Zabraň kontaktu lahve s bělidlem nebo čističi obsahujícími chlór.
 • Lahev lze umýt v myčce, nicméně je doporučeno lahev umývat v ruce, aby v myčce nedošlo k poškození lahve příliš horkou vodou či chemickými čističi.
 • Ruční mytí je doporučeno také z důvodů možného uvíznutí zbytku tekutiny v částech lahve, např. v těsnění či pítku, umytím v myčce nemusí dojít k úplnému odstranění usazených zbytků tekutin.
 • Pro co nejdelší dobu uchování studeného nápoje v lahvi je doporučeno před konzumací lahev i tekutinu udržovat v pokojové/chladnější teplotě, případně lze ochlazení podpořit přidáním ledu.

POUŽITÍ LAHVE

Lahev s odklopným víčkem

 • Chceš-li víčko zcela odejmout, otoč jím proti směru hodinových ručiček.
 • Pro oklopení krytu pítka nejprve stáhni dolů zámek na víčku lahve (pokud na lahvi je), poté stiskni tlačítko.
 • Pro odstranění krytu pítka vyjmi těsnění uvnitř.
 • Těsnění celého víčka lze odejmout z jeho spodní strany.
 • Pro důkladné vyčištění láhve všechny části rozeber, umyj a znovu sestav.
  • Při opětovném sestavování lahve se ujisti, že těsnění správně sedí na víčku, aby se předešlo následnému vytečení tekutiny.
 • Při naplnění lahve tekutinou vždy nech dostatek prostoru pro víčko, aby se lahev nepřeplnila a tekutina nevytekla.
 • Pro našroubování víčka jej nasaď na lahev a otáčej po směru hodinových ručiček.
 • Chceš-li se napít, odemkni lahev na víčku (pokud tam je) a stiskni tlačítko, čímž se odklopí kryt pítka.
 • Dopiješ-li, opět lahev zavři a uzamkni.

Lahev se šroubovacím víčkem

 1. Chceš-li víčko zcela odejmout, otoč jím proti směru hodinových ručiček.
 2. Všechny části umyj zvlášť a poté znovu lahev sestav.
 3. Při naplnění lahve tekutinou vždy nech dostatek prostoru pro víčko, aby se lahev nepřeplnila a tekutina nevytekla.
 4. Pro našroubování víčka jej nasaď na lahev a otáčej po směru hodinových ručiček.
 5. Chceš-li se napít, odklop kryt pítka (pokud na lahvi je). Vytáhni vysoko průtokovou trysku, umísti pítko k ústům a zmáčkni lahev.
 6. Dopiješ-li, zatlač zpět trysku a zavři kryt pítka.
   

VAROVÁNÍ

 • VHODNÉ POUZE NA STUDENÉ NÁPOJE.
 • NEVKLÁDEJ produkt do mikrovlnné trouby, elektrické/plynové trouby, na sporák, či na jakýkoliv jiný zdroj tepla.
 • Lahev NEPŘEPLŇUJ, nech prostor pro zátku a víčko (pokud je součástí lahve), aby se předešlo vylití tekutiny.
 • Ujisti se, že těsnění kolem víčka/zátky je správně umístěno a je nepoškozené, aby tekutina neunikla skrz uzávěr.
 • NEMANIPULUJ s lahví jinak než ve vzpřímené poloze, jinak by mohlo dojít k vylití tekutiny, či poškození produktu.
 • NENECHÁVEJ tekutinu v lahvi déle než 24 hodin, jinak by mohlo dojít k poškození těsnění – doba funkčnosti těsnění závisí na druhu tekutiny obsažné v lahvi.
 • Pokud tekutinu v lahvi zanecháš déle než 24 hodin, otevírej lahev opatrně, aby ses vyvaroval/a vylití tekutiny z důvodu možného přetlaku v lahvi. V takovém případě miř při otevírání lahve uzávěrem směrem od sebe, aby nedošlo ke zranění.
 • NEOTEVÍREJ lahev násilím či cizími předměty.
 • Pokud lahev nelze otevřít standartním způsobem, lahev vyhoď.
 • Neplň lahev sycenými nápoji a suchým ledem, takový obsah může silou uniknout z lahve.